Skoteruthyrning

Åre Maskinservice

Skoteruthyrning Åre Undersåker


Hyr snöskoter och ge dig ut på egna utflykter!       


Vi kör på ARCTIC CAT:

*Bearcat 570. Tvåsitsig.


Hel- eller halvdag.

Skoterled direkt vid knuten för utflykt till t ex Renfjället eller Huså på Åreskutans norra sida.

Vi finns i Undersåker, 10 min från Åre by.


Priser:

Heldag inkl 10 mil      1 500 kr (därefter 50 kr/mil).



Drivmedel tillkommer på samtliga priser.



Vi har också familjeskoter med pulka samt packpulkor.


Betalning kontant eller med kort.


OBS!

Från och med 1 januari 2000 gäller krav om obligatoriskt förarbevis för terräng(snö)skoter. Den som har körkort eller traktorkort som är utfärdat före den 1 januari 2000 får dock framföra terräng(snö)skoter utan förarbevis.


Allmänt

Motordrivna fordon får inte föras i terrängen med en högre hastighet än 70 km/tim.

Vid all körning är den enskilde skyldig att iaktta den hänsyn till naturvård, friluftsliv och rennäring som gällande lagar föreskriver.


Som skoterförare måste du också känna till att det inte är tillåtet att köra inom tätbebyggt område, över tomtmark eller så att du skadar mark eller växtlighet.


Snöskotertrafik ska ske på väl snötäckt mark, där inte marken eller växtligheten tar skada.


Följ markerade leder.


Körning på sjöisar.

Det ankommer på den enskilde föraren att bedöma isens bärighet och om ledmarkering saknas välja en från säkerhetssynpunkt lämplig väg.

All trafik på sjöis sker på egen risk oavsett hur länge sjön är tillåten för trafik.


Kom ihåg!

Snöskoter har alltid väjningsplikt.


Ha en trevlig dag!


Information och bokning:

070-630 89 87

info@aremaskin.se

ÖPPETTIDER

MÅN-TOR KL 8-17

FRE KL 8-16

(lunch 12-13)

 


Åre Maskinservice

Byvägen 121

837 95 Undersåker


Tel.070-630 89 87

info@aremaskin.se


Copyright © All Rights Reserved